Μέθοδος πιάνου για την προκαταρκτική τάξη! Συγγραφή: Σοφία Χρηστίδου!

Ο "θαυμαστός κόσμος της μουσικής" έκδοση 4η. Το περιλαμβάνει την θεωρία μέχρι το 1ο έτος αρμονίας ενώ ταυτόχρονα είναι και βιβλίο εργασιών. Συγγραφή: Αργυρίου Βασίλης.