Περιγραφή προγράμματος σπουδών

Οι σπουδές ατη σύγχρονη φωνητική αποτελούνται από 4 επίπεδα ''grades''. Κάθε επίπεδο έχει ελάχιστο χρόνο φοίτησης το 1 'ετος ενώ η κατοχύρωσή του γίνεται μετά από διενέργεια προαγωγικών εξετάσεων. Με την ολοκλήρωση του  grade 4 και μετά την επιτυχή συμμετοχή στις απολυτήριες εξετάσεις ο/η σπουδαστής/τρια λαμβάνει βεβαίωση σπουδών. Παρακάτω παρουσιάζεται η διάρθρωση των σπουδών:

 

Στόχος: Διευρυμένο ρεπερτόριο, pitchcontrol, ακουστική ικανότητα, βασικές αρχές της μουσικής, μουσική έκφραση, άνεση, σωστή τεχνική χωρίς straining, σωστή αναπνοή.

  Grade 1

 Ύλη: 

Pitch

άρθρωση

Έκταση φωνής

Hanon 1-7

Βασικά στοιχεία διαφράγματος

Forte-piano, legato-staccato

Διαστήματα 2ας-3ης

Appregiosσε μείζονα

Μείζονες κλίμακες

NG

VACCAJ: Lesson 1-5

Dictee

 Στις εξετάσεις:  

  • Εξετάζουμε 2 τραγούδια (ένα τραγούδι της επιλογής μαθητή/-τριας κι ένα της καθηγήτριας).
  • Τεχνικές εξετάσεις: 1 άσκηση VACCAJ

 Ear test

 Μελωδικό: Ποια νότα είναι πιο ψηλή ή χαμηλή, ή forte-piano, ή legato-staccato, ή αλλαγή τόνου εντός του κομματιού(ένα)

 Ρυθμικό: Παλαμάκια στο δυνατό χρόνο

                               

 Grade 2

  Ύλη: 

Ελάσσονες κλίμακες

Hanon 8-20

Διαστήματα 4ης-5ης

Οκτάβες

Appregios σε ελάσσονα

Διάφραγμα

Forte-piano, legato-staccato

Vibrato

VACCAJ: Lesson 6-9

Dictee

 Στις εξετάσεις: 

  • 2 τραγούδια(όπως grade1)
  • 1 άσκηση VACCAJ

 Ear test

 Μελωδικό: Αναγνώριση δυναμικών, legato-staccato, αλλαγή τόνου, αλλαγή ρυθμού (ένα).

 Ρυθμικό: Παλαμάκια σε ρυθμό 2/4, 3/4, 4/4 (ένα).

 

Grade 3

 Ύλη: 

Διάφραγμα

Legato-staccato. Forte-piano

Κλίμακες σε γρήγορο ρυθμό

Accuracy

Appregios σε γρήγορο ρυθμό

Agility

Διαστήματα 6ης-7ης

Hanon 21-37

VACCAJ: Lesson 10-14

Dictee

 Στις εξετάσεις:

  •  3 τραγούδια, ένα εκ των οποίων θα επιλέγεται από τους εξεταστές από σχετική λίστα
  • 1 άσκηση VACCAJ

 Ear test

 Μελωδικό: Αναγνώριση τόνου ως majorήminor, αναγνώριση διαστήματος, αναγνώριση αλλαγής τόνου ή ρυθμού (ένα).

 Ρυθμικό: Παλαμάκια σε ρυθμό 3/4, 5/8, 6/8 (ένα).

 

Grade 4 

Ύλη: 

Ρεπερτόριο

Resonance

Πεντατονικές κλίμακες

Αναπνοές

Appreggios σε πεντατονική

Agility

Όλα τα διαστήματα

Accuracy σε γυρίσματα

Riffs and runs

Dictee

 Στις εξετάσεις:

 Σε ανοιχτό κοινό με συνοδεία μπάντας

  • 4-5 τραγούδια, δύο εκ των οποίων θα επιλέγονται από τους εξεταστές από σχετική λίστα

 

Σε όλα τα grades παράλληλα με το τεχνικό κομμάτι, δουλεύεται το ρεπερτόριο του σπουδαστή/-στριας και η σκηνική του παρουσία. Ένας από τους βασικούς στόχους του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να απελευθερωθεί η πηγαία έκφραση που έχει ο σπουδαστής/-στριας στο τραγούδι και ο ίδιος/-α να απολαμβάνει τη διαδικασία.

 

Κλειώ Χρηστίδου, vocal teacher!